Šerchov - Ferstův kříž

Informace

Navštíveno: 12. 9. 2021

Historie: Tento jednoduchý litinový kříž byl vytvořen pro mě neznámým autorem v roce 1891 na zdejší návsi. Bohužel po odsunu německého obyvatelstva na konci 2. světové války přestal tento kříž být udržován a postupně chátral. Vrcholový kříž byl v průběhu 2. poloviny 20. století ulomen a ukraden. Nakonec se však tento kříž dočkal svého restaurování, které proběhlo pravděpodobně v 90. letech 20. století či na počátku 21. století.

Dojmy: Jednoduchý litinový kříž, o kterém jsem nenašel bohužel témeř žádné informace.

Mapa

a

Fotografie

×