Sobětice - dům eč. 37

Informace

Navštíveno: 8. 5. 2020

Historie: Tato obec měla původně kruhový půdorys, kdy jednotlivá stavení byla vystavěna okolo centrální návsi s rybníkem. Právě tato usedlost je posledním domem, který připomíná tak původní vesnici v rámci svého vzhledu a zachování. Tato vesnická usedlost byla vystavěna nejpozději v průběhu 1. poloviny 19. století, jelikož je již zachycena na mapě katastru z let 1824 – 1843, ale může být i starší. Usedlost byla vystavěna ve zdejším typickém lidovém krušnohorském slohu jako patrové stavení, kde je zděné přízemí, na nějž navazuje hrázděné patro kryté sedlovou střechou a bedněnými štíty. Usedlost se skládá nejen z obytné části, ale také z chlívku a hospodářské části, které jsou součástí této jediné stavby. Stavba si zachovala dodnes svůj původní vzhled a je tak jedinou připomínkou toho, jak vypadala zdejší původní dnes již zbořená zástavba.

Dojmy: Krásná usedlost, o které jsem bohužel nenašel téměř žádné informace.

Mapa

a

Fotografie

×