Pyšná - dům eč. 200

Informace

Navštíveno: 12. 9. 2021

Historie: Tato malebná vesnická usedlost byla postavena ve zdejším typickém Krušnohorském lidovém slohu nejpozději v průběhu 1. poloviny 19. století, jelikož je již zachycena na mapě katastru z let 1824 – 1843, ale může být i starší. Dům byl postaven jako patrová stavba, kde přízemí je zděné z lomového kamene a na něj navazuje hrázděné patro kryté sedlovou střechou a štíty pobytými doškami. V této podobě se pak tato usedlost zachovala do současnosti, a je tak krásnou ukázkou zdejší zástavby.

Dojmy: Zajímavá stavba, o které jsem bohužel nenašel téměř žádné informace.

Mapa

a

Fotografie

×