Pyšná - dům čp. 38

Informace

Navštíveno: 12. 9. 2021

Historie: Tato vesnická usedlost byla vystavěna pravděpodobně někdy na přelomu 19. s 20. století na místě bývalého obecního rybníka. Dům byl postaven jako patrové zděné stavení, které je kryté polovalbovou střechou. V průběhu 2. poloviny 20. století prodělal stavení několik úprav, včetně rozšíření stavby směrem dozadu a vzniku balkonu. V této podobě se pak tato usedlost zachovala do současnosti.

Dojmy: Zajímavé stavení, o kterém jsem bohužel nenašel téměř žádné informace.

Mapa

a

Fotografie

×