Pyšná - dům čp. 10

Informace

Navštíveno: 12. 9. 2021

Historie: Tato vesnická usedlost byla vystavěna ve zdejším typickém lidovém Krušnohorském slohu nejpozději v průběhu 1. poloviny 19. století, jelikož je již zachycena na mapě katastru z let 1824 – 1843, ale může být i starší. Dům byl postaven jako patrová stavba, kde přízemí je zděné a na něj navazuje hrázděné patro kryté sedlovou střechou a štíty pobytými doškami.

Dojmy: Krásná usedlost, o které jsem bohužel nenašel téměř žádné informace.

Mapa

a

Fotografie

×