Nezabylice - tvrz Nezabylice

Informace

Navštíveno: 13. 9. 2021

Historie: Kdy byla vystavěna zdejší tvrz je neznámé, ale pravděpodobně se tak stalo někdy ve středověku v gotickém slohu. Již v roce 1378 byla první zmínka o zdejší vsi první zmínka, kdy je zde uváděno několik statků. Zdali k některému z nich náležela tvrz, či nikoliv nevíme. Jisté je že v této vsi sídlili manové, kteří měli manskou povinnost Pánům ze Šumburku, který příslušel k Perštějnu. V roce 1455 prodal tuto ves Vilém ze Šumburku Jiříkovi z Mašťova, po němž zdejší ves držel Jan Jiskra z Plotiště, jehož syn Jan mladší roku 1488 tuto ves prodal. Již před rokem 1540 získali zdejší statek Borňové ze Lhoty, které vystřídal roku 1572 Ferdinand z Renšperka. Právě z roku 1574 je zdejší tvrz zmiňována dle některých pramenů. Jak však stará v této době byla nevíme. V roce 1578 zakoupil tuto ves Bohuslav Felix z Lobkovic, který ji připojil k Červenohrádeckému panství. V roce 1602 uvádí tuto tvrz historik A. Sedláček, ale stoprocentní zmínka o této vsi pochází z roku 1622, kdy byla tvrz zkonfiskována po smrti Adama Hrzána z Harasova. Následně zdejší tvrz zpustla. Tvrz byla pravděpodobně součástí panského dvora, jelikož dodnes jsou zbytky tvrze zachované v tomto dvoře. Po konci 2. světové války zde začal sídlit státní statek, za kterého zdejší dvůr velmi chátral. Díky tomu v době mé návštěvy byl dvůr opuštěn a ve velmi sešlém stavu. V jaké části dvora je však tvrz zachovaná nevím, ale typuji že se jedná o jihozápadní roh s čp. 2.

Zdroj: Hrady, zámky a tvrze v Čechách, na Moravě a ve Slezsku - Dr. RUdolf Anděl

Zdroj: https://cs.wikipedia.org/wiki/Nezabylice

Dojmy: Dodnes zachovaný panský dvůr, jehož součástí jsou zbytky tvrze.

Mapa

a

Fotografie

×