Mikulovice - kostel sv. Mikuláše

Informace

Navštíveno: 20. 9. 2021

Historie: Kostel svatého Mikuláše je římskokatolický kostel zasvěcený svatému Mikuláši v zaniklé vesnici Mikulovice v okrese Chomutov. První písemná zmínka o Mikulovicích pochází z roku 1261 a vzhledem k archaickým gotickým portálům v interiéru kostela lze předpokládat, že ten vznikl už před uvedeným rokem z důvodu názvu připomínajícího patrona tohoto kostela sv. Mikuláše. I když je pravdou že památkový katalog uvádí jeho stáří do 14. století, kdy byl postaven jako gotická stavba. Patronátní právo vykonával komtur johanitské komendy v Kadani. Ve čtrnáctém století kostel platil devět grošů papežského desátku, a patřil tak k nejchudším kostelům v kadaňském děkanství. Fara ve vesnici existovala do roku 1580 a obnovena byla až v roce 1784 poté, co kostel prošel v letech 1768–1770 výraznou barokní přestavbou, během které byla k západnímu průčelí přistavěna věž. Tady si ale nejsem jist lety, jelikož památkový katalog uvádí tuto přestavbu do let 1668 – 1670. Po konci 2. světové války přestal být tento kostel udržován a postupně chátral. Když došlo v roce 1988 k demolici obce Mikulovice, tak kostel byl naštěstí této demolici uchráněn, a zachoval se dodnes, i když je pravdou že ve velmi sešlém stavu. Kostel tvoří plochostropá obdélná loď zakončená přibližně čtvercovým presbyteriem. V ose západního průčelí stojí věž, ve které se nachází vstup do kostela. Předsíň ve věži je zaklenutá křížovou klenbou. Původní portál v jižní zdi lodi je zazděný. V západní části lodi se nachází kruchta podepřená dvěma hranolovými sloupy. Křížovou klenbou je zaklenutý také prostor pod kruchtou, sakristie a presbytář, který je od lodi oddělen vítězným obloukem. Sakristie je přiložena k jižní straně presbytáře, ze kterého se do ní vstupuje lomeným gotickým portálem.

Zdroj: https://www.hrady.cz/kostel-sv-mikulase-mikulovice/texty?tid=22133&pos=1000

Zdroj: https://cs.wikipedia.org/wiki/Kostel_svat%C3%A9ho_Mikul%C3%A1%C5%A1e_(Mikulovice,_okres_Chomutov)

Zdroj: https://www.pamatkovykatalog.cz/kostel-sv-mikulase-13292096

Dojmy: Zajímavý kostel, který byl v době mé návštěvy v sešlém stavu.

Mapa

a

Fotografie

×