Libědice - radnice

Informace

Navštíveno: 13. 9. 2021

Historie: Tato klasicistní stavba byla vystavěna někdy v průběhu 1. poloviny 19. století jako patrové zděné stavení, s decentně zdobenou fasádou a kryté valbovou střechou. Pravděpodobně již od doby svého vzniku sloužila tato stavba jako administrační budova. Dodnes si pak tato stavba zachovala svůj původní vzhled.

Zdroj: https://www.pamatkovykatalog.cz/radnice-12199577

Dojmy: Krásná usedlost, o které jsem bohužel nenašel téměř žádné informace.

Mapa

a

Fotografie

×