Loučná pod Klínovcem

Informace

Městský erb:

Coat_of_arms_of_Loučná_pod_Klínovcem

Navštíveno: 8. 5. 2020

Historie: Loučná pod Klínovcem (dříve Loučná, německy Wiesenthal) je město rozkládající se severně od Klínovce na svahu podél říčky Polava, která tvoří státní hranici s Německem. Jedná se o druhé nejmenší město v České republice. Kdy přesně byla založena tato tehdy vesnice nevíme, ale pravděpodobně byla založena ve 14. století jako horská zemědělská vesnice. V té době patřila do majetku hradu Šumburk. První písemná zmínka o této vsi pochází z roku 1431, kdy je zmíněna v listině ze dne 26. října, kdy byla součástí dělby majetku mezi Aleše a Viléma ze Šumburku. V následujících letech byla tato ves pravděpodobně vypleněna během husitských válek, jelikož již v roce 1449 je zmiňována jako pustá. V roce 1455 zde byl postaven hamr a v roce 1521 tudy nechal vystavět vévoda Jindřich Zvolský silnici vedoucí z Loučné přes Boží dar do Jáchymova, aby podpořil zdejší hornictví. Které bylo spojeno s objevením stříbra ve zdejší oblasti v 16. století. Další zmínka o této tehdy vsi pochází z roku 1528, kdy je zmiňována již jako plně zabydlená. V této době spadala ves pod správu hradu Himlštejn. Zdejší hornictví se nejvíce začalo rozvíjet v průběhu 2. poloviny 16. století. Díky tomu byla tato Hornická osada povýšena dne 4. srpna 1601 císařem Rudolfem II. na královské horní město. Zdejší rychlý rozvoj hornictví však byl zastaven začátkem třicetileté války, a tak roku 1640 bylo toto hornické město vypleněno Švédským vojskem pod vedením generála Bannera. Po třicetileté válce již nebyla těžba nikdy řádně obnovena, a tak se zde začali rozvíjet domácí řemesla jako paličkování krajek či výrobou prýmků a stuh. Také zde postupem času byla založena továrna na stuhy. Od roku 1880 se zde začalo také rozvíjet šití rukavic. Kupodivu nehostinnému prostředí bylo toto město poměrně hustě osídlené, jelikož zde roku 1910 žilo 1237 obyvatel. Zajímavé ale je že i tak bylo toto město poměrně roztroušené, a tak si zachovalo svůj původní ráz lánové vsi. V roce 1918 ztratila Loučná statut Horního města a stala se samostatnou obcí. Po konci 2 světové války a odsunu německého obyvatelstva byla tato obec téměř vylidněná a do roku 1991 klesl počet zdejších obyvatel na 16. Dvě třetiny původní zástavby byly v průběhu 2. poloviny 20. století strženy. Díky rozvoji zimních sportů, se ale Loučná začala opět zvedat a v roce 2006 jí byl vrácen statut města. Dle sčítání z roku 2021 zde žilo celkem 118 obyvatel.

Zdroj: https://cs.wikipedia.org/wiki/Lou%C4%8Dn%C3%A1_pod_Kl%C3%ADnovcem

Zdroj: https://www.loucna.eu/mesto/kronika/historie-a-zalozeni-mesta-loucna/historie-a-zalozeni-mesta-loucna-218cs.html

Dojmy: Malé město, nacházející se severozápadně od Kadaně, kde je několik zajímavostí.

Mapa

a

Památky a zajímavosti

IMG_4435
preview
IMG_4412
IMG_4428
IMG_4420
IMG_4414