Kovářská - dům čp. 43

Informace

Navštíveno: 8. 5. 2020

Historie: Tato vesnická usedlost byla vystavěna nejpozději v průběhu 1. poloviny 19. století, jelikož je již zachycena na mapě katastru z let 1824 – 1843, ale může být i starší. Usedlost byla vystavěna jako jednoduchá patrová zděná stavba, která je krytá sedlovou střechou a ve štítu má umístěné dveře na ukládání materiálu na půdu. V této podobě se usedlost dochovala do současnosti, jen v průběhu 2. poloviny 20. století či na počátku 21. století prodělala pár nevhodných úprav jako nehodící se okna či dveře.

Dojmy: Zajímavá usedlost, o které jsem bohužel nenašel téměř žádné informace.

Mapa

a

Fotografie

×