Kovářská - dům čp. 215

Informace

Navštíveno: 8. 5. 2020

Historie: Tato vesnická usedlost byla vystavěna nejpozději v průběhu 1. poloviny 19. století, jelikož je již zachycena na mapě katastru z let 1824 – 1843, ale může být i starší. Usedlost byla vystavěna jako patrová stavba v Krušnohorském lidovém slohu. Přízemí usedlosti je zděné a na něj navazuje částečně hrázděné patro kryté sedlovou střechou. V této podobě se pak tato usedlost zachovala do současnosti.

Dojmy: Zajímavá usedlost, o které jsem bohužel nenašel téměř žádné informace.

Mapa

a

Fotografie

×