Kadaň - dům čp. 121

Informace

Navštíveno: 30. 9. 2021

Historie: Tento měšťanský dům byl postaven v renesančním slohu někdy v průběhu 3. čtvrtiny 15. století, a již v této době nabyl svou současnou hmotu. Jediná přestavba, které se dočkal byla v raně klasicistním slohu, jež proběhla na konci 18. století a během ní získal svou současnou fasádu. V průběhu 19. a 20. století se tento dům dočkal ještě drobných úprav, ale ty již nebyly tak výrazné.

Zdroj: https://www.pamatkovykatalog.cz/dum-13338124

Dojmy: Malebný měšťanský dům, který má zachované podloubí.

Mapa

a

Fotografie

×