Jirkov - pomník obětem 1. světové války

Informace

Navštíveno: 12. 9. 2021

Historie: Tento pomník byl vytvořen jako připomínka padlých mužů v 1. světové válce v obci Sedlo na Bílinou. Pomník byl vytvořen pro mě neznámým autorem pravděpodobně ve 20. Či 30. Letech 20. století. Pomník po konci 2. světové války byla původní pamětní deska zničena a nahrazena současnou pamětní deskou, která připomíná oběti nejen 1. světové války, ale i 2. světové války a druhého odboje. Bohužel obec Sedlo nad Bílinou muselo ustoupit těžbě hnědého uhlí v průběhu 2. poloviny 20. století, a tak byl pomník přesunut na své současné místo.

Zdroj: https://www.vets.cz/vpm/mista/obec/5750-jirkov/Havl%C3%AD%C4%8Dkovo%20n%C3%A1m%C4%9Bst%C3%AD/

Dojmy: Jednoduchý pomník, o kterém jsem bohužel nenašel více informací.

Mapa

a

Fotografie

×