Jirkov - Krucifix na bývalém hřbitově

Informace

Navštíveno: 12. 9. 2021

Historie: Kdy byl přesně na tomto místě založen Jirkovský hřbitov je pro mě neznámé. Jisté je že již v roce 1695 byl na tomto hřbitově postaven hřbitovní kostel sv. Anny. V roce 1829 se tento kostel dočkal prodloužení a v 80. letech 19. století se kostel dočkal oprav. Právě někdy v 19. století byl vytvořen i dodnes zachovaný litinový kříž v kamenném podstavci. Samotný hřbitov byl zrušen již v roce 1904, to ale nemělo na zachovaný kříž a kostel žádný vliv. Obrovská změna pro tyto své stavby přišla až po odsunu německého obyvatelstva na konci 2. světové války. Právě v 50. letech 20. století byl tento kostel vykraden a vyrabován a následně byl v roce 1966 zbořen. Co se týká kříže, tak ten také v této době nebyl udržován a pravděpodobně vrcholový litinový kříž byl zničen či ukraden. Nakonec se alespoň tento kříž dočkal své obnovy, která proběhla buď v 90. letech 20. století či na počátku 21. století.

Zdroj: https://cs.wikipedia.org/wiki/Kostel_svat%C3%A9_Anny_(Jirkov)

Zdroj dobové fotografie: https://cronobook.com/pic/40927fd9-8ca4-48cf-8af1-0f2280588944

Dojmy: Dnes malebný park, kde je škoda toho zničeného kostela.

Mapa

a

Fotografie

×