Domina - dům čp. 33

Informace

Navštíveno: 21. 6. 2021

Historie: Tato vesnická lidová usedlost byla vystavěna ve zdejším typickém lidovém slohu nejpozději v průběhu 1. poloviny 19. století, jelikož je již zachycena na mapě katastru z let 1824 – 1843, ale může být i starší. Usedlost byla postavena jako patrové stavení, kde přízemí je zděné a na něj navazuje hrázděné patro, které bylo původně kryté bedněním. Celá usedlost byla kryta sedlovou střechou a bedněnými štíty. V průběhu 2. poloviny 20. století prodělala tato stavba úpravy, kdy byla přistavěna předsíň. Bohužel v době mé návštěvy byla tato usedlost v sešlém stavu.

Dojmy: Zajímavá usedlost, o které jsem bohužel nenašel mnoho informací.

Mapa

a

Fotografie

×