Chomutov - Odpočivný kámen

Informace

Navštíveno: 31. 3. 2021

Historie: Tyto odpočivné kameny byly vytvořeny pro poutníky, aby si mohli na svých cestách odpočinout. Tento kámen pak byl vztyčen 2 km jižně od obce Spořice v místech, která se dříve nazývala Herrenteich bei Thor. Dle záznamu Wilhelma z roku 1906, se na tomto kříži nachází letopočet 1583, což by mohl být rok vytvoření tohoto odpočivného kamene. Další letopočet, který pak zmiňuje je 1870, který ale již nevím, co znamená. Možná znamená nějaký přesun či restaurování kamene. V průběhu 2. poloviny 20. století byl tento odpočivný kámen ztracen, a následně byl v roce 2007 nalezen a přenesen na své současné místo do skanzenu Stará Ves v Chomutově. Kámen má pak na výšku 63 cm, šířku 158 cm a tloušťku v průměru 50 cm.

Zdroj: http://smircikrize.euweb.cz/Odp_kameny/Chomutov_skanzen_ok.html

Dojmy: Zajímavý odpočivný kámen, který je pravděpodobně nejstarším zachovaným v této oblasti. Škoda jen že nevíme, kdo jej nechal vytvořit, jako v rámci ostatních odpočivných kamenů.

Mapa

a

Fotografie

×