Zahrádka

Informace

Navštíveno: 3. 8. 2019

Historie: Zahrádka (německy Sahrat) je malá vesnice nacházející se asi 7 km na jihovýchod od Teplé. První písemná zmínka o této vsi pochází z roku 1183. Tato vesnice byla založena jako okrouhlice, tedy usedlosti postavené kolem kruhové návsi. Další písemná zmínka o této vsi pochází ze dne 23. května 1273 v listině papeže Řehoře X., který potvrzuje tuto vesnici jako majetek kláštera v Teplé. V roce 1543 byl nucen zdejší klášter tuto vesnici pronajmout Janu Loketskému z Bezdružic, od kterého klášter tuto vesnici opět vykoupil. Následně byla tato vesnice v majetku kláštera Teplá až do zrušení patrimoniální správy v polovině 19. století. V této době v této vesnici žilo celkem 143 obyvatel. Po zrušení patrimoniální správy se tato vesnice stala součástí obce Staré Sedlo, kam spadala až do roku 1880, kdy se stala samostatnou obcí. Svou samostatnost si vesnice udržela až do roku 1974, kdy se stala součástí obce Staré Sedlo a následně v roce 1975 se stala součástí města Teplá, kam spadá do současnosti. Dle sčítání z roku 2011 zde žilo celkem 13 obyvatel.

Zdroj: https://cs.wikipedia.org/wiki/Zahr%C3%A1dka_(Tepl%C3%A1)

Zdroj: Naučná tabule

Dojmy: Maličká vesnička, kde je několik zajímavostí.

Mapa

a

Památky a zajímavosti

IMG_6325
IMG_6321
IMG_6323
IMG_6335
IMG_6309