Výhledy

Informace

Navštíveno: 29. 4. 2020

Historie: Výhledy (německy Steingrün) jsou vesnicí nacházející se asi 4 km severně od Hazlova. První zmínka pochází z roku 1395. Vesnice byla postavena na místě vytěženého lesa. V roce 1526 se Výhledy staly součástí panství Chebského rodu Šliků, který ji pro svou nevýnosnost již v roce 1539 označovali jako pustinu. V roce 1629 přešla vesnice do majetku Hazlova, kam spadala až do zrušení patrimoniální správy v polovině 19. století. Po zrušení patrimoniální správy se tato vesnice stala součástí obce Skalka a následně v roce 1900 se stala samostatnou obcí. V roce 1930 zde žilo 572 především německých obyvatel, ale následně přišla 2. světová válka a po ní odsun německého obyvatelstva, kdy se tato vesnice vylidnila a po dosídlení zde v roce 1947 žilo jen 61 obyvatel. V roce 1961 se tato vesnice stala součástí obce Hazlov, kam spadá do současnosti. Dle sčítání z roku 2011 zde žilo celkem 48 obyvatel.

Zdroj: https://cs.wikipedia.org/wiki/V%C3%BDhledy_(Hazlov)

Zdroj: http://www.soupispamatek.com/okres_as/vyhledy/vyhledy_historie.htm

Dojmy: Malá vesnička, nacházející se severně od Hazlova, kde je pár zajímavostí.

Mapa

a

Památky a zajímavosti

IMG_4058
IMG_4078
IMG_4076