Výhledy - tvrz Výhledy

Informace

Navštíveno: 29. 4. 2020

Historie: První písemná zmínka o této vsi pochází z roku 1224, kdy rytíř Bedřich z Hazlova věnoval klášteru ve Valdsassenu desátky z této vsi. Další písemná zmínka o této vsi pochází z roku 1322, kdy ji připojil král Jan Lucemburský jako součást Chebska k Českému království. Snad již v tomto 14. století byla založena zdejší vodní tvrz, která byla vystavěna jako drobné opevněné stavení roubeného slohu a obehnána vodním příkopem. Na počátku 16. století vlastnil tuto ves rod Viršperků, od nichž zakoupil ves roku 1526 Jeroným Šlik. Již v roce 1539 je tato ves uváděna jako pustá. Je domněnka že ji vyplenil loupeživí rytíř Jiří Zedtwitz z Podhradí, který vedl v té době válku proti Chebsku. Snad v tomto období zanikla tato tvrz. Dodnes se pak zachovalo okrouhlé tvrziště, které je z části na zahradě domu čp. 10. Ale také se zachovali zbytky vodního příkopu, které navazují na zdejší návesní rybník.

Zdroj: Hrady, zámky a tvrze v Čechách, na Moravě a ve Slezsku - dr. Miloslav Bělohlávek

Dojmy: Dodnes zachované tvrziště, o kterém se nezachovali dodnes žádné informace.

Mapa

a

Fotografie

×