Vysoká - kostel sv. Jana Křtitele

Informace

Navštíveno: 4. 3. 2020

Historie: Tento kostel byl vystavěn někdy v průběhu 2. třetiny 13. století v kombinaci románského a gotického slohu. Již v roce 1300 je zmiňováno že se jedná o opevněné místo s obranou věží v majetku Kynžvartského hradu. Již v této době se jednalo o farní kostel. V roce 1511, když byl vystavěn kostel v Kynžvartě, tak se stal kostelem filiálním k tomuto kostelu. V období reformace v roku 1598 byl tento kostel zrušen a stal se kostelem protestantským. V roce 1617 zde je pak zmiňován luteránský farář Wolf Fleischmann. Následně byl tento kostel jako protestantský zrušen a v roce 1627 se stal opět kostelem katolickým. V roce 1653 byl do tohoto kostela zavěšen nový zvon a následně prodělal v roce 1680 velkou přestavbu, během které byl obnoven v barokním slohu. Opět farním kostelem se tento kostel stal až v roce 1756, kdy pod zdejší farnost spadaly vesnice Háj a Nové Mohelno. V roce 1800 pak byla vystavěna u kostela budova fary. V roce 1803 byl tento kostel rozšířen do současné hmoty a vzhledu a v roce 1829 byla před kostelem vztyčena socha sv. Jana Nepomuckého, která ale byla bohužel v roce 1946 zničena. V roce 1855 byla střecha tohoto kostela pokryta šindelem a následně přišla první tragédie, kdy v roce 1916 byly zkonfiskovány zdejší zvony na válečné účely. V roce 1920 byly na kostel instalovány věžní hodiny a v roce 1928 byly vysvěceny nové zvony. Poslední mše se v tomto kostele konala pak v roce 1946. Následně po odsunu německého obyvatelstva přestal být tento kostel udržován a postupně chátral. Dokonce v roce 1966 byla z tohoto kostela sňata památková ochrana a bylo vydáno povolení k demolici. Tato demolice postihla faru, ale kostel naštěstí ušetřila, jelikož 1971 byla zahájena stabilizace tohoto kostela. Následně tento kostel opět chátral, a tak v roce 1992 započala postupná záchrana této stavby ve spolupráci jak Českých, tak německých dobrovolníků. Během této záchrany byla snesena zdejší rozbitá střech a budova zachráněna alespoň do současné podoby. Nakonec se kostel dočkal dne 25. listopadu svého slavnostního znovuvysvěcení. Dodnes se zachovala v tomto kostele velká část původního románskogotického vzhledu, jako je vstupní portál či část zdiva.

Zdroj: https://cs.wikipedia.org/wiki/Kostel_Narozen%C3%AD_svat%C3%A9ho_Jana_K%C5%99titele_(Vysok%C3%A1)

Zdroj: https://www.pamatkovykatalog.cz/kostel-sv-jana-krtitele-15213007

Zdroj: Naučné tabule

Dojmy: Nádherná zřícenina kostela, u které si člověk může představit význam této vsi.

Mapa

a

Fotografie

×