Vernéřov - hostinec

Informace

Navštíveno: 29. 4. 2020

Historie: Původně se na tomto místě nacházela těžební štola. Na této štole byl někdy v průběhu 18. století vystavěn tento hostinec, který je poprvé zmiňován v roce 1786. Z části štoly se pak stal úpravou sklep. Prvním zdejším hostinským byl Johann Wolf Künzel, který rozšířil tento hostinec, ale dostal se do dluhů, a tak v roce 1867 spáchal sebevraždu. Hostinec zdědila jeho vdova, která se znovu provdala za Johanna Gotthelfa Beilschmidta. Tímto krokem se dostal tento hostinec do rukou této rodiny. V roce 1919 se tento hostinec dočkal dalšího rozšíření, o řeznictví s porážkou. V této podobě se pak tento hostinec zachoval do současnosti. Po odsunu německého obyvatelstva na konci 2. světové války získala tento hostinec Špreňarů. Ale chvilku na to byl tento hostinec znárodněn, ale tato rodina se stala správcem tohoto hostince. Rodina Špreňarů pak vlastnila hostinec až do 90. let 20. století. Následně se zde vystřídalo několik majitelů a hostinec pak zde fungoval i v době mé návštěvy.

Zdroj: http://www.thonbrunn.cz/hospody/G_Wernersreuth_cz.php

Dojmy: Krásná budova hostince.

Mapa

a

Fotografie

×