Vernéřov

Informace

Navštíveno: 29. 4. 2020

Historie: Vernéřov (německy Wernersreuth) je vesnice nacházející se asi 4 km východně od Aše. Zdejší oblast byl osidlována již v roce 1150, kdy sem přicházeli první osadníci z Horní Falce, ale první písemná zmínka o obci pochází z roku 1395, kdy byl zmíněn první zdejší obyvatel jistý Cinner. V 15. století byl ve Vernéřově nalezen cín. V roce 1490 získávají bratři Vít a Oldřich Zedtwitzovi povolení těžit zde zlato, stříbro a cín od českého krále Vladislava Jagellonského. Zedtwitzové těžili na Ašsku kovy ještě na přelomu 17. a 18. století. Pozůstatky vernéřovských dolů jsou dnes chráněnou přírodní památkou. Po úpadku zdejší těžby obyvatelé Vernéřova velmi zchudli, a tak vznikl kolem roku 1820 místní hrdina krejčí Johann Künzel. Tento muž byl zlodějem a pytlákem, který bohatým bral a zdejším chudým usedlíkům rozdával. Nakonec byl tento krejčí chycen a obviněn z vraždy, kterou údajně neprovedl. Odsouzen byl k smrti a v roce 1833 na Zlatém vrchu u Chebu popraven. Na jeho popravu přišli všichni zdejší obyvatelé, a zachovala se i poslední slova tohoto krejčího, který údajně prohlásil: „Boháči nechť krájí maso napříč, aby jim nezůstalo v zubech.“ Po zrušení patrimoniální správy v polovině 19. století se tato vesnice stala samostatnou obcí. Na konci 19. století žilo ve Vernéřově okolo 1000 obyvatel a v roce 1930 zde žilo dokonce 1151 obyvatel. Po 2. světové válce, kdy bylo německé obyvatelstvo vysídleno, se tento počet radikálně snížil, a tak zde žilo v roce 1947 336 obyvatel a v roce 1961 dokonce již jen 186 obyvatel. Následně byly prázdné domy této vsi zbořeny. V roce 1976 se tato obec přišla o svou samostatnost a stala se součástí města Aš, kam spadá do současnosti. Dle sčítání z roku 2011 zde žilo celkem 54 obyvatel.

Zdroj: Naučná tabule

Zdroj: https://cs.wikipedia.org/wiki/Vern%C3%A9%C5%99ov_(A%C5%A1)

Dojmy: Dnes již velmi malá vesnička, kde je řada zajímavostí.

Mapa

a

Památky a zajímavosti

IMG_3967
IMG_3959
IMG_3956
IMG_3941
IMG_3992