Vernéřov - dům eč. 13

Informace

Navštíveno: 29. 4. 2020

Historie: Tato vesnická usedlost byla vystavěna v typickém zdejším lidovém slohu nejpozději v průběhu 1. poloviny 19. století, jelikož je již zachycena na mapě katastru z let 1824 – 1843, ale může být i starší. Tato usedlost byla vystavěna jako přízemní zděná stavba z lomového kamene, která je krytá sedlovou střechou a štíty krytými eternitem. V této podobě se tato usedlost zachovala více méně do současnosti, jen někdy v průběhu 2. poloviny 20. století, či v 1. dvacetiletí 21. století prodělala tato stavba úpravy.

Dojmy: Zajímavá usedlost, o které jsem nenašel téměř žádné informace.

Mapa

a

Fotografie

×