Vackovec

Informace

Navštíveno: 30. 1. 2019

Historie: Vackovec (německy Watzgenreuth) je vesnice nacházející se asi 2 km na jihovýchod od Milhostova. První písemná zmínka o vesnici pochází z roku 1304. Koncem 13. století patřil Vackovec pánům z Hartenberka. První písemná zmínka souvisí s Oldřichem z Hartenberka, který prodal část vsi waldsasenskému klášteru. Tuto (Taut) z Hartenberka odkázal druhou část vsi klášteru a Vackovec byl připojen ke klášternímu majetku v okolí Lubů, v jehož rámci tvořil samostatné zboží. S Luby zůstal spojen až do roku 1348, kdy klášter postoupil celý lubský újezd včetně Vackovce Rüdigerovi ze Sparnecku. Během 15. století se vystřídalo více majitelů, některé dvory drželi chebští měšťané. Koncem 15. století vlastnil Vackovec chebský měšťan Hans Ruprecht, jeho potomci až do poloviny 16. století. Roku 1561 připadl Vackovec jako odúmrť Českému království a stal se majetkem dvorské komory. Král Rudolf II. ho roku 1604 propůjčil Jindřichovi z Písnice. Jeho synové již roku 1612 toto léno převedli na Jiřího Multze z Valdova. V rukou Multzů zůstal do počátku 18. století, poté přešel Vackovec do rukou chebských měšťanů. Ve vsi stálo panské sídlo, vybudované zřejmě ve 14. století, o němž je však první zmínka až z roku 1561. Ještě roku 1701 zde žil Jáchym Arnošt z Hartenberku, který na něm sepsal závěť. Po jeho smrti ovšem rezidenční úloha místní tvrze skončila, neboť majitelé vsi žili již jinde. Není jisté, kolik panských sídel ve Vackovci v průběhu vývoje vzniklo. Existence tvrzi je někdy spojována s věží uprostřed vsi. Je možné, že po jejím zániku byla na jejím místě postavena věž, kterou lze datovat do 16. století. Skládala se z velké čtverhranné věže o dvou patrech, kryté sedlovou střechou a nízkého patrového stavení. Stávala ještě na přelomu padesátých a šedesátých let 20. století, poté však byla zbořena a nedochovalo se z ní nic. Při jihovýchodním okraji se nachází několik kilometrů dlouhé těleso nedostavěné Sudetské dálnice. Stavba byla zahájena na počátku druhé světové války. Silnice měla po připojení českého pohraničí k nacistickému Německu zajistit lepší dopravní spojení v tzv. Sudetské župě. Výstavbu zahájil slavnostní výkop 7.12.1938, jehož se zúčastnil Rudolf Hess a Konrad Henlein. Koncem dubna 1942 byla výstavba z finančních důvodů zastavena. V poválečné době bylo nedokončené těleso ponecháno svému osudu. Po zrušení patrimoniální správy v polovině 19. století se z této vsi stala samostatná obec. V této době zde žilo celkem 101 obyvatel, ale následně přišla 2. světová válka a po ní odsun německého obyvatelstva, po kterém se tato vesnice stala součástí obce Milhostov, kam spadá do současnosti. Dle sčítání z roku 2011 zde žilo celkem 26 obyvatel.

Zdroj: https://cs.wikipedia.org/wiki/Vackovec

Dojmy: Maličká vesnička, u které se nachází jedna přírodní památka.

Mapa

a

Památky a zajímavosti

IMG_2086