Úbočí - smírčí kříž 0919

Informace

Navštíveno: 13. 3. 2019

Historie: Tento kříž byl vztyčen neznámo kdy, kým a proč. Jisté ale je že byl vztyčen blíže ke vsi Úbočí než se nachází dnes. Dle pověsti tento kříž označuje společný hrob vojáků, kteří zemřeli během obléhání hradu Boršengrýnu, což dle vzhledu kříže by mohla být i pravda. Tento kříž je totiž velmi silně poškozen erozí, která by mohla odpovídat velkému stáří tohoto kříže. Zároveň tento kříž je nejmenším smírčím křížem na Chebsku. Na svém původním místě v průběhu 2. poloviny 20. století tento kříž překážel zemědělské technice, kterou byl ustavičně ohrožován. Následně byl tento kříž ztracen jen aby mohl být v roce 2001 znovuobjeven a zachráněn společností pro výzkum kamenných křížů. Následně byl tento kříž vztyčen na současném místě.

Zdroj: http://encyklopedie.cheb.cz/administrace/soubory_varia/1526551909_cz_27__smirci_krize_v_chebskem_regionu.pdf

Dojmy: Zajímavý a drobný smírčí kříž, který jako by se schovával za kapličkou.

Mapa

a

Fotografie

×