Úbočí - kaple sv. Kříže

Informace

Navštíveno: 13. 3. 2019

Historie: První kaple v úbočí není tato, ale nacházela se na Křížovém vrchu. Jednalo se o dřevěný gotický kostelík, který byl poprvé zmiňován již v 15. století. Jelikož byla tato kaple poutní, tak již v průběhu 2. poloviny 15. století byla do této kaple umístěna pozdně gotická vyřezávaná socha sv. Volfganga. Nejstarší známá bohoslužba pak zde pochází z roku 1649. V průběhu času dřevěný kostelík chátral, a tak se rozhodl tehdejší majitel panství kníže Filip Metternich o vystavění nové kaple. Tak se také stalo v roce 1700, kdy byl původní dřevěný kostelík stržen a na jeho místě vystavěna barokní kamenná kaple. V této kapli se pak konaly bohoslužby až do roku 1780. Postupem času tato barokní kaple chátrala a tak bylo rozhodnuto o vystavění nové kaple v centru vsi. Tato současná kaple byla vystavěna tak v 19. století a část inventáře spolu s gotickou sochou byly přeneseny z původní kaple do této. Původní kaple se pak postupem času rozpadla. Po odsunu německého obyvatelstva na konci 2. světové války přestala tato kaple být udržována a značně chátrala. Nakonec se v 80. a 90. letech dočkala potupné celkové opravy a nakonec v roce 1999 byla znovu vysvěcena.

Zdroj: https://www.pamatkovykatalog.cz/kaple-sv-krize-19518305

Zdroj: https://www.hamelika.cz/?cz_uboci-(amonsgrun),410

Dojmy: Velká kaple se zvonicí, zajímalo by mě jestli se dochovala ona socha.

Mapa

a

Fotografie

×