Úšovice - fara

Informace

Navštíveno: 11. 12. 2019

Historie: Tato budova fary byla vystavěna někdy po roce 1790, ale nejpozději v 1. polovině 19. století, jelikož je již zachycena na mapě katastru z let 1824 – 1843. Budova fary byla vystavěna pravděpodobně v pozdně barokním slohu jako patrová zděná stavba krytá polovalbovou střechou. V této podobě se tato stavba zachovala do současnosti.

Zdroj: https://pamatkovykatalog.cz/kostel-sv-antonina-paduanskeho-s-farou-18420006

Dojmy: Krásná budova fary, která stojí po boku zdejšího kostela.

Mapa

a

Fotografie

×