Úšovice - Antoníčkův pramen

Informace

Navštíveno: 11. 12. 2019

Historie: Tento pramen je slabě mineralizovaná železnatá kyselka. Kyselka pak pramení v kopcích nad Úšovicemi a na toto místo byl pramen sveden někdy v průběhu 2. čtvrtiny 20. století. Pramen byl vyveden v neorenesanční kašně, která byla zastřešena v roce 1986 altánem podle návrhu Michala Brixe. Pramen má 2600 mg oxidu uhličitého na litr a obsah minerálních látek činí 1120 mg/l, což z tohoto pramene dělá výbornou stolní vodu.

Zdroj: Naučná tabule

Dojmy: Velmi chutný pramen, který se nachází v tehdejším centru Úšovic.

Mapa

a

Fotografie

×