Tři Sekery - radnice

Informace

Navštíveno: 24. 2. 2020

Historie: Tato budova radnice byla vystavěna někdy po osamostatnění této vesnice, tedy buď na konci 19. století, či na počátku 20. století. Ve své době nesloužila ale pouze jako radnice, ale sídlila zde také četnická stanice. Bohužel se tato radnice stala součástí dvou tragédií. Na jednu upomíná pomník, ze kterého se dozvídáme že na tomto místě dne 31. prosince 1947 byly zabiti dva členové pohraniční stráže a to Václav Mareš a Josef Dlesk. Dalším svědkem tragédie se tato stavba stala mezi lety 1948 – 1951, kdy nedaleko Tří Seker probíhala operace Kámen. Tato operace spočívala v tom, že zde byla vytvořena falešná hranice, přes kterou byli odchytávání lidi, kteří chtěli být převedeni falešným převaděčem. Tito lidé pak byly převáženi do budovy této radnice, kde sídlila SNB. Zde pak byli mučeni a následně předáváni STB. Pomník této operace byl na tuto budovu umístěn dne 8. června 2019.

Zdroj: http://www.pametnimista.usd.cas.cz/tri-sekery-pametni-deska-obetem-akce-kamen/

Dojmy: Zajímavá budova radnice, která má za sebou pár neblahých událostí.

Mapa

a

Fotografie

×