Teplá - špitál s kostelem Nejsvětější Trojice

Informace

Navštíveno: 3. 8. 2019

Historie: Zdejší špitál byl založen již v roce 1540 před městskými branami Tepelský opat Jan Kurz. Již v roce 1548 byl tento klášter zabezpečen desátkem a špitální kostel slavnostně vysvěcen. Celý areál byl pravděpodobně v renesančním slohu. Již v letech 1692 – 1699 dočkal velké barokní přestavby podle plánů Krštofa Dienzenhofera. Celý areál byl pravděpodobně z většiny zbourán a na jeho místě postaven tento barokní areál. Zdejší nový kostel byl v roce 1722 vybaven barokním zařízením, které se bohužel do dnešních dnů nedochovalo. Když v roce 1794 postihl město Teplou velký požár, tak tento špitál byl jednou z mála budov, která přežila. Následně byla budova barokního špitálu 1891 razantně přestavěna a tím získala tato budova svůj současný vzhled. Barokní kostel se pak dočkal v roce 1929 opravy a celý areál začal sloužit v průběhu 2. poloviny 20. století k ubytování. Z kostele se pak stala obřadní síň a víceúčelový sál pro kulturní akce. Další opravy po období devastace v průběhu 2. polovině 20. století se kostel dočkal v 90. letech 20. století opravy a následně na počátku 21. století byl rekonstruován také celý areál.

Zdroj: https://www.tepla.cz/tepla-2/infocentrum/podrobna-historie-mesta/pamatky-mesta/

Zdroj: https://www.tepla.cz/tepla-2/infocentrum/podrobna-historie-mesta/

Zdroj: https://www.pamatkovykatalog.cz/kostel-nejsvetejsi-trojice-se-spitalem-18388170

Dojmy: Krásný areál špitálu, který si dodnes zachoval mnoho ze své původní tváře.

Mapa

a

Fotografie

×