Tři Sekery - boží muka

Informace

Navštíveno: 24. 2. 2020

Historie: Tato barokní boží muka byla vytvořena pro mě neznámým autorem v roce 1741, jak dokládá zachovaný letopočet na podstavci. Boží muka byla vztyčena na polích mezi Třemi Sekerami a Drmoulem. Bohužel po odsunu německého obyvatelstva na konci 2. světové války přestala být muka udržována a postupně chátrala. Dokonce byla tato památka i úmyslně ničena, a tak se do současnosti z těchto božích muk zachovali jen fragmenty. Nakonec se obec Tři Sekery rozhodla o obnovu těchto božích muk. Boží muka byla tak vytvořena ze zachovaných fragmentů a chybějící části byly vytvořeny podle dochovaných historických fotografií. Své obnovy a znovu vztyčení tentokrát na současném místě se tato boží muka dočkala pak v roce 2007.

Zdroj: https://www.trisekery.cz/bozi-muka/d-17521

Dojmy: Vysoká boží muka, která v době mé návštěvy stáli u návesního rybníka.

Mapa

a

Fotografie

×