Tršnice - rovinné neopevněné sídliště

Informace

Navštíveno: 27. 3. 2019

Historie: Původně na tomto místě vzniklo pravěké sídliště v období mezolitu, které zde existovalo někdy v době mezi lety 6500 – 4000 před naším letopočtem. Toto sídliště zaniklo a na jeho místě vzniklo rovinné neopevněné sídliště lidu kultury popelnicových polí, které zde bylo mezi lety 1100 – 1000 před naším letopočtem. Toto sídliště bylo postupem času zapomenuto a následně někdy ve 30. letech 20. století znovu objeveno díky povrchovým nálezům. Další sběr těchto nálezů pak probíhal v 60. letech 20. století.

Zdroj: https://www.pamatkovykatalog.cz/rovinne-neopevnene-sidliste-archeologicke-stopy-21019916

Dojmy: Malebný kraj, ve kterém se nacházelo prastaré pravěké sídliště.

Mapa

a

Fotografie

×