Tři Sekery - dům čp. 9

Informace

Navštíveno: 24. 2. 2020

Historie: Toto malebné lidové stavení bylo vystavěno nejpozději v průběhu 1. poloviny 19. století, jelikož je již zachyceno na mapě katastru z let 1824 – 1843, ale může být i starší. Stavení bylo vystavěno jako vesnická přízemní usedlost krytá sedlovou střechou a svou původní malebnou podobu si zachovala do současnosti.

Dojmy: Bohužel jsem o této stavbě nenašel téměř žádné informace.

Mapa

a

Fotografie

×