Třebeň

Informace

Městský erb:

Třebeň_coA

Navštíveno: 27. 11. 2019

Historie: Obec Třebeň (německy Trebendorf) se nachází asi 6 km severně od Chebu. První písemná zmínka o obci pochází z roku 1208, kdy se uvádí v majetcích Bedřicha z Waldthurmu, který ji v tomto roce směnil za jiné statky s cisterciáckým klášterem ve Waldsassenu. Větší část vsi patřila klášteru ve Waldsassenu, čtyři poddanské dvory v ní pak drželi Rohrerové. Roku 1339 je prodali témuž klášteru. V průběhu druhé poloviny 14. století se dostala ves několikrát do zástavy jiným držitelům, klášter ji však vždy získal zpět. Nakonec se tak stalo listem císaře Zikmunda z roku 1434. V období 15. až 17. století drželo obec několik chebských měšťanských rodin. Později koupilo část obce město Cheb, větší část však nadále držel klášter ve Waldsassenu. Ve vlastnictví kláštera zůstala Třebeň až do 19. století. Po zrušení patrimoniální správy v polovině 19. století se tato tehdy vesnice stala samostatnou obcí. Po roce 1945 došlo k odsunu německého obyvatelstva a po vysídlení německých obyvatel došlo jen k částečnému dosídlení českými obyvateli. Během následných let bylo historické jádro vsi poznamenáno nevhodnými zásahy. Byly zbořeny některé usedlosti, zanikly hospodářské dvory a větší část drobnější zástavby v okrajových částech. V roce 1979 se tato vesnice stala součástí obce Františkovi lázně, kam spadala až do roku 1990, kde se opět stala samostatnou obcí. Dle sčítání z roku 2020 zde žilo celkem 399 obyvatel.

Zdroj: https://cs.wikipedia.org/wiki/T%C5%99ebe%C5%88

Dojmy: Poměrně velká obec, kde je mnoho zajímavostí.

Mapa

a

Památky a zajímavosti

IMG_9043
IMG_8988
IMG_8982
IMG_9065
IMG_9087
IMG_9024
IMG_9049
IMG_9036
IMG_9059