Třebeň - dům čp. 9

Informace

Navštíveno: 27. 11. 2019

Historie: Tato vesnická usedlost byla vystavěna v lidovém slohu v roce 1830. Tato usedlost byla vystavěna jako uzavřený zemědělský dvůr na lichoběžníkovém půdorysu. Celá usedlost se pak skládá z patrového obytného zděného stavení krytého valbovou střechou, stodoly, stájí s kolnou, chlévu a dvou bran. V této podobě se tato usedlost zachovala do současnosti a poukazuje tak na zdejší zástavbu v 19. století.

Zdroj: https://www.pamatkovykatalog.cz/venkovska-usedlost-16195197

Dojmy: Zajímavé stavení, které se nachází na zdejší návsi.

Mapa

a

Fotografie

×