Teplá - dům čp. 61

Informace

Navštíveno: 3. 8. 2019

Historie: Původně se na tomto místě nacházel dům vystavěný pro mě neznámo kdy. Jisté je že tento dům byl zasažen požárem v roce 1794, který spálil většinu města. Již na konci 18. století byl tento dům od základů barokně přestavěn do současné podoby. Tím získal tento dům svou současnou podobu, kdy se jedná o patrovou stavbu, která je krytá polovalbovou střechou. Po odsunu německého obyvatelstva na konci 2. světové války bylo toto stavení upraveno a v průběhu 2. poloviny 20. století tak sloužilo jako prodejna masa a sklady. V současnosti dům slouží k trvalému bydlení.

Zdroj: https://www.pamatkovykatalog.cz/mestansky-dum-20492234

Dojmy: Zajímavé stavení, které je součástí zdejšího náměstí.

Mapa

a

Fotografie

×