Třebeň - dům čp. 19

Informace

Navštíveno: 27. 11. 2019

Historie: Tento zemědělský uzavřený dvůr byl postaven někdy v průběhu 1. poloviny 19. století. Celá usedlost byla postavena v Chebském lidovém slohu, ale bez hrázdění. Usedlost se skládá z patrového zděného stavení krytého sedlovou střechou, vjezdové brány, stájí, stodoly a kolny. Ještě se zde nacházeli chlévy, z těch se ale do současnosti dochovali pouze torza. Dodnes si však tato usedlost zachovala původní ráz, a tak je pěknou ukázkou zdejší zástavby v 19. století.

Zdroj: https://www.pamatkovykatalog.cz/venkovska-usedlost-19286033

Dojmy: Zajímavá stavba, která se nachází za zdejším kostelem.

Mapa

a

Fotografie

×