Teplá - dům čp. 144

Informace

Navštíveno: 3. 8. 2019

Historie: Tento nárožní dům byl vystavěn pro mě neznámo kdy. V roce 1794 byl tento dům zasažen velkým požárem, který sežehl město a následně byl buď na konci 18. století či v na počátku 19. století přestavěn do současné podoby. Jedná se o patrovou pravděpodobně zděnou stavbu, která je krytá valbovou střechou.

Dojmy: Bohužel jsem o tomto místě nenašel téměř žádné informace.

Mapa

a

Fotografie

×