Stará Voda - pomník obětem 1. světové války

Informace

Navštíveno: 4. 3. 2020

Historie: Tento pomník obětem 1. světové války byl vytvořen jako připomínka zdejších padlích mužů v této válce. Pomník byl vytvořen podle návrhu Chebského sochaře Johanna Mayerla. O vytvoření pomníku se pak postarala Chebská firma Höllering. Po odsunu německého obyvatelstva, přesněji řečeno v roce 1945 přestal tento pomník být udržován a byl postupně ničen. Ještě v tomto roce byla z tohoto pomníku uražena plastika orlice. Dodnes se pak zachoval tento pomník ve velmi špatném stavu.

Zdroj: http://www.publicart.gavu.cz/pomnik-padlych-v-i-svetove-valce-ve-stare-vode-altwasser/

Dojmy: Zajímavý pomník, který je ve velmi sešlém a poškozeném stavu.

Mapa

a

Fotografie

×