Skalná - Horní zámek Skalná

Informace

Navštíveno: 7. 10. 2019

Historie: V roce 1531 odkoupil od Alberta Šlika panství Volf z Viršperka a v roce 1541 došlo k jeho rozdělení na horní a dolní část. Zatímco v dolní části zůstalo panské sídlo na hradě Vildštejn, v horní části žádné nebylo. Proto došlo v areálu nového poplužního dvora k vybudování renesanční tvrze. V roce 1596 panství odkoupil Zikmund Abraham z Trautenbergu a v držení rodu zůstalo do roku 1799, kdy jej zakoupil Jiří Jan Wilhelm. V té době však tvrz již jako šlechtické sídlo nesloužila, neboť ji v roce 1763 nahradil nedaleko vystavěný dolní zámek. Tvrz následně sloužila k hospodářským účelům. Posledními majiteli byli Geippelové, kteří byly majiteli koželužny v nedaleké Plesné, kterým byla v roce 1945 zkonfiskována a převedena do správy státního statku. V této době započalo chátrání a devastace nejen tvrze, ale také celého poplužního dvora. Díky tomu byl celý areál v 1. desetiletí 21. století v dezolátním stavu. Naštěstí získal zdejší dvůr s tvrzí nový majitel, který v průběhu 2. desetiletí 21. století celou tvrz rekonstruoval.

Zdroj: https://prazdnedomy.cz/domy/objekty/detail/1022-horni-zamek-skalna

Zdroj: https://cs.wikipedia.org/wiki/Skaln%C3%A1_(horn%C3%AD_z%C3%A1mek)

Zdroj první fotografie: https://www.hrady-zriceniny.cz/hrad_horni_vildstejn.htm

Dojmy: Krásná tvrz, u které jsem si jednu fotografii zapůjčil, jelikož jsem se neodvážil obcházet celý dvůr.

Mapa

a

Fotografie

×