Starý Rybník - zámek Starý Rybník

Informace

Navštíveno: 7. 10. 2019

Historie: Když zdejší hrad v roce 1792 vyhořel, tak nechal tehdejší majitel zdejšího zámku Jan Jiří Wilhelm vystavět současný dvoupatrová empírový zámek, který byl vystavěn podle plánů pro mě neznámého autora v letech 1823 – 1826. Jeho syn Kašpar byl pak již v roce 1824 povýšen do šlechtického stavu a získal přídomek z Helmfeldu. Tento rod pak vlastnil tento zámek spolu s panstvím až do roku 1945, kdy byl zámek spolu s přilehlým zemědělským dvorem zkonfiskován. Následně byl tento areál využíván státními statky a zámek začal sloužit jako byty zaměstnanců přilehlého statku. Bohužel díky tomu zdejší zámek spolu s hospodářským dvorem v průběhu 2. poloviny 20. století chátral. Na počátku 21. století byl pak celý areál v dezolátním stavu, ale nakonec se dočkal postupně obnovy, která započala v průběhu 2. desetiletí 21. století.

Zdroj: https://prazdnedomy.cz/domy/objekty/detail/1023-zamek-stary-rybnik

Dojmy: Krásný zámek s přilehlým zemědělským dvorem.

Mapa

a

Fotografie

×