Starý Rybník - dům čp. 57

Informace

Navštíveno: 7. 10. 2019

Historie: Tento vesnický dům byl vystavěn v typickém Chebském lidovém slohu nejpozději v průběhu 1. poloviny 19. století, jelikož je již zachycen na mapě katastru z let 1824 – 1843, ale může být i starší. Tato usedlost byla vystavěna jako přízemní pravděpodobně zděná stavba z lomového kamene, která je krytá sedlovou střechou a bohatě zdobeným hrázděným štítem. Původně součástí této stavby byla ještě dvě hospodářská stavení, která se dodnes bohužel nedochovala. Někdy v průběhu 2. poloviny 20. století či v 1. dvacetiletí 21. století prodělal tento dům nevhodné úpravy, jako přístavbu či novodobá plastová okna, která této stavbě vůbec nesluší.

Dojmy: Bohužel jsem o této usedlosti nenašel téměř žádné informace.

Mapa

a

Fotografie

×