Starý Rybník - dům čp. 25

Informace

Navštíveno: 7. 10. 2019

Historie: Tato vesnická lidová usedlost byla vystavěna nejpozději v průběhu 1. poloviny 19. století, jelikož je již zachycena na mapě katastru z let 1824 – 1843, ale může být i starší. Tato zemědělská usedlost byla vystavěna v typickém Chebském lidovém slohu jako přízemní pravděpodobně zděná stavba z lomového kamene. Na kamenné přízemní navazuje roubený věnec, na kterém je sedlová střecha a bohatě zdobený hrázděný štít s nikou na sošku nějakého světce, který v současnosti chybí. Součástí tohoto areálu byly i dvě hospodářská stavení, která se bohužel do současnosti nedochovala. Tato vesnická usedlost si zachovala více méně svůj původní vzhled, a tak je krásným příkladem toho, jak vypadala zdejší původní zástavba.

Dojmy: Bohužel jsem o této usedlosti nenašel téměř žádné informace.

Mapa

a

Fotografie

×