Sítiny - pomník obětem 1. světové války

Informace

Navštíveno: 22. 6. 2019

Historie: Tento pomník byl vytvořen jako vzpomínka na padlé muže v 1. světové válce. Pomník byl vytvořen podle návrhu profesora Picka z Vídně a o jeho vytvoření se pak postaral kameník Albert Zucker ze Sítin. Pomník byl následně dne 15. srpna 1926 slavnostně odhalen. Po odsunu německého obyvatelstva přestal tento pomník být pravděpodobně udržován a postupně chátral. Nakonec byl tento pomník pravděpodobně v 90. letech 20. století či v 1. dvacetiletí 21. století obnoven.

Zdroj: https://www.pamatkovykatalog.cz/pomnik-obetem-i-svetove-valky-11216458

Dojmy: Zajímavý a svým pojetím poněkud netypický pomník.

Mapa

a

Fotografie

×