Skalná - kostel sv. Šebestiána

Informace

Navštíveno: 7. 10. 2019

Historie: Tento kostel byl vystavěn již ve 14. století jako gotická stavba s plochým trámovým stopem a dřevěnou kruchtou. V průběhu 2. poloviny 15. století se dočkal tento kostel renesančních úprav, během kterých vznikl presbytář s křížovou klenbou. Dalších úprav se tento kostel dočkal v letech 1686 – 1689, kdy byl přestavěn v podstatě do současné podoby jako poděkování za odvrácení moru. Mezi lety 1831 – 1832 se tento kostel dočkal renovace a byla na kostele vytvořena malá zvonice. První zvon do této zvonice přibyl až v roce 1911 a v roce 1922 pak přibyl druhý zvon v rámci oprav tohoto kostela. Uvnitř tohoto kostela se pak nachází renesanční a barokní náhrobníky rodů, kteří vlastnili zdejší hrad Vildštejn, a to Wirspergrů, Tauttenbergů a Herttenbergů. Po odsunu německého obyvatelstva na konci 2. světové války tento kostel postupně chátral, ale nakonec se v průběhu 1. dvacetiletí 21. století dočkal postupně kompletní rekonstrukce.

Zdroj: Naučná tabule

Dojmy: Krásný kostel, který si dodnes zachoval svůj gotický vzhled.

Mapa

a

Fotografie

×