Sítiny - krucifix

Informace

Navštíveno: 22. 6. 2019

Historie: Tento kamenný kříž byl vytvořen pro mě neznámým autorem pravděpodobně někdy v průběhu 19. století, jelikož je již asi zachycen na mapě III. vojenského mapování z let 1877 – 1880. Po odsunu německého obyvatelstva na konci 2. světové války přestal tento kříž být udržován a postupně chátral. Díky tomu byl v době mé návštěvy ve velmi sešlém stavu, a nápis na kříži byl pro mě nečitelný.

Dojmy: Bohužel jsem o tomto kříži nenašel téměř žádné informace.

Mapa

a

Fotografie

×