Sítiny - krucifix

Informace

Navštíveno: 22. 6. 2019

Historie: Tento kamenný kříž byl vztyčen nejpozději v průběhu 19. století, nejpozději však do počátku 4. čtvrtiny 19. století, jelikož je již zachycen na mapě III. vojenského mapování z let 1877 – 1880. Po odsunu německého obyvatelstva na konci 2. světové války přestal tento kříž být udržován a pozvolna chátral. Díky tomu je nápis, který se nachází na podstavci téměř nečitelný. Díky tomu je pro mě neznámé kdy, kým a proč byl tento kříž vystavěn.

Dojmy: Bohužel jsem o tomto kříži nenašel téměř žádné informace.

Mapa

a

Fotografie

×