Sítiny - kostel Panny Marie Pomocné

Informace

Navštíveno: 22. 6. 2019

Historie: Na dříve nazývaném vrchu Haydu nechal majitel zdejšího panství klášter v Teplé vystavět kapli zasvěcenou Panně Marii Pomocné. Kaple byla vystavěna roku 1750 podle plánů pro mě neznámého autora v barokním slohu. Již v letech 1753 – 1754 se dočkala tato kaple rozšíření na kostel. Hlavní oltář pak vytvořil pražský sochař Ignác Platzer. Zdejší kaple ale byla nakonec v roce 1785 z nařízení císaře Josefa II. zrušena a zbořena. Její stavební materiál byl pak použit výstavbu tohoto nového kostelíka, který byl dokončen v barokním slohu v roce 1789 na místě původní obecní kaple. Také původní hlavní oltář byl přesunut do tohoto nového kostela. V roce 1826 byla přistavěna ke kostelíku zvonová věž. Po odsunu německého obyvatelstva na konci 2. světové války přestal tento kostelík být udržován a postupně chátral. Následně byla v roce 1969 opravena krytina kostela a oplechování věže, ale i následně postupně chátral. V roce 2009 pak započala postupná opětovná oprava střechy jak kostela, tak věže.

Zdroj: https://www.pamatkovykatalog.cz/kostel-panny-marie-pomocne-15212354

Zdroj: https://www.hamelika.cz/?cz_sitiny,444

Dojmy: Krásný drobný kostelík, který je dominantou této vsi.

Mapa

a

Fotografie

×