Skláře

Informace

Navštíveno: 11. 12. 2019

Historie: Skláře (německy Flaschenhütte) je vesnice nacházející se asi 3 kilometry jižně od Mariánských Lázní. V místě Sklářů se nacházela vysoká pec na zpracování železné rudy, která ukončila svoji činnost v roce 1834. Ještě před tím, roku 1818, vznikla nedaleko od ní továrna na hliněné džbánky, do kterých byla v Mariánských Lázních stáčena minerální voda. Jejich výroba byla ukončena kolem roku 1880, nicméně během té doby zde vznikla podél cesty z Mariánských Lázní do Chodové Plané malá osada o sedmi domcích, která byla součástí Pístova. V dalších desetiletích se zástavba, nacházející se v katastru Chotěnova, rozšiřovala. Roku 1895 zde byla postavena hájovna. V 90. letech 19. století se Chotěnov stal samostatnou obcí, která zahrnovala i Skláře. Roku 1927 bylo ve Sklářích postaveno mariánskolázeňské letiště, v té době druhé největší civilní v Československu. V 50. letech 20. století byl název obce Chotěnov rozšířen na Chotěnov-Skláře. Od 1. ledna 1970 se Chotěnov-Skláře stal součástí Mariánských Lázní. Dle sčítání z roku 2011 zde žije celkem 64 obyvatel.

Zdroj: https://cs.wikipedia.org/wiki/Skl%C3%A1%C5%99e_(Mari%C3%A1nsk%C3%A9_L%C3%A1zn%C4%9B)

Dojmy: Maličká vesnička, kde jsou dvě zajímavosti.

Mapa

a

Památky a zajímavosti

IMG_9244
IMG_9238