Salajna - kaple

Informace

Navštíveno: 4. 3. 2020

Historie: Tato drobná kaplička byla vystavěna nejpozději v průběhu 1. poloviny 19. století jelikož je již zachycena na mapě katastru z let 1824 – 1843, ale může být i starší. Kaplička byla vystavěna jako drobná stavba krytá sedlovou střechou s hrázděným štítem. Bohužel po odsunu německého obyvatelstva na konci 2. světové války přestala tato kaplička být udržována a tak postupně chátrala. Vnitřní zařízení bylo buď ukradeno či zničeno. Již na počátku 21. století byla tato kaplička ve velmi špatném stavu, a tak někdy v průběhu 1. dvacetiletí 21. století proběhla rekonstrukce střechy a hrázděné konstrukce, i tak byla kaplička v době mé návštěvy ve špatném stavu.

Dojmy: Krásná drobná kaplička, o které jsem nenašel téměř žádné informace.

Mapa

a

Fotografie

×